# # # #
3

(NE)STAVBA?

Často riešime požiadavky na mobilné stavby a inštalácie. Sme marketingová agentúra, ale máme vlastnú produkciu a toto je jedna z našich špecializácií.

Často sa stretávame s požiadavkou na prechodnú stavbu, ktorá slúži na podporu predaja alebo marketingu, s dobou životnosti pár týždňov alebo mesiacov. A to všetko väčšinou s inštaláciou do pár týždňov po rozhodnutí zo strany zákazníka.

Riešením sú modulové (ne)stavby

Podľa existujúceho stavebného zákona, každá stavba, ktorá je niekde umiestnená, musí prejsť určitou viac či menej náročnou procedúrou schválenia na stavebnom úrade. To sa týka aj montovaných konštrukcií alebo iných prechodných stavieb.

Výhodou je, že podľa poslednej zmeny v stavebnom zákone, sú moduly posudzované ako technické výrobky s funkciou stavby a vďaka tomuto zaradeniu sa dá relatívne veľa „čarovať“ s úrovňou potrebného stavebného konania. Neznamená to síce, že nás to tohto procesu úplne zbavuje, ale dajú sa tak rýchlo, v priebehu týždňov, realizovať projekty, ktoré pri použití štandardných technológií, hoci aj pre prechodné marketingové alebo iné účely, by vyžadovali zdĺhavé prípravné stavebné konanie v dĺžke mesiacov. Výsledný projekt by tak často z dôvodu požiadavky na rýchlu montáž a demontáž ani nevznikol.

 

Spolupracujeme so spoločnosťou Touax

Nie je jednoduché zvoliť toho správneho výrobcu pre požadovaný typ stavby. Či na účely prenájmu alebo aj pre výrobu na kľúč sa dlhodobo spoliehame na spoluprácu so spoločnosťou Touax. Nielen pre kvalitu svojich konštrukcií a rámov, ale aj s ohľadom na flexibilitu vzájomnej spolupráce.

LOGO_TOUAX_SANS_BLEU