Petra Elmerová: Svoboda není pro každého

Amden je již 6 let svobodnou firmou, kde se o řízení dělí vedení a zaměstnanci

Amden je již 6 let svobodnou firmou, kde se o řízení dělí vedení a zaměstnanci. Neznají fluktuaci, jsou odpovědní, pracují rádi. Přečtěte si rozhovor s výkonnou ředitelku Petrou Elmerovou.

Amden newsletter - říjen 2017

Amden se profiluje již několik let jako svobodná firma, co to znamená?

Petra: Je to systém, kdy je firma otevřená svým zaměstnancům – co se týká hospodaření, operativy, řešení projektů atd. Většina zaměstnanců oceňuje svobodu, flexibilitu, i když to na ně klade zodpovědnost řídit sám sebe, svoji motivaci. Jsou to vlastně partneři, kteří rozhodují, na jakých projektech chtějí pracovat. Tito lidé pak mezi sebe nepustí někoho, kdo tyto hodnoty nevyznává. Typičtí zaměstnanci jsou u nás jen na některých administrativních pozicích.

Co bylo ve zpětném pohledu na transformaci nejobtížnější, jak lidé před šesti lety změnu přijímali?

Petra: Začátky byly spojeny s odchody mnoha lidí, kteří dávali hodně hlasitě najevo, co se jim nelíbí. Navíc jsem se bála, že budou odcházet i další a že postupně odejdou úplně všichni. Tím bychom samozřejmě přišli o klienty a byl by definitivní konec. Byli jsme pod velkým tlakem. Potřebovali jsme od lidí maximální výkony, ale bylo nutné pracovat s nimi relativně opatrně. Bylo to období plné obav, ale protože vše dopadlo dobře, vzpomínám na to ráda.

Co to dělá s lidmi, rostou a posouvají se v takové systému?

Petra: Jsem přesvědčena, že je mnoho cest, jak v člověku vzbudit touhu k růstu a rozvoji, a tato není zdaleka jediná. Nicméně s nabývající životní zkušeností si troufnu říci, že maximálně otevřené prostředí, kde je lidem vrácena kompetence, tedy plná odpovědnost za své činy, vede v důsledku k jejich naprostému uvědomění, že svůj rozvoj a svoji cestu mají v rukou pouze oni a nikdo tedy nemá šanci je k rozvoji nutit.

Jak v tomto systému funguje týmová práce?

Petra: Týmová spolupráce se od tzv. skupinové liší tím, že každý člen týmu má stejné pravomoci a není zde jeden vedoucí, který by rozhodoval a nesl veškerou zodpovědnost. V týmu se rozdělí role a každý zodpovídá za svůj díl stejnou měrou jako ten druhý. Vyžaduje se velká míra kompetence jednotlivce, tedy jeho uvědomění si vlastní odpovědnosti za výsledek.

Je time management obtížnější než při běžném způsobu fungování firmy?

Petra: Neřekla bych obtížnější. Jde o „vymezení pole hry“, o velmi striktně domluvená pravidla, ke kterým se všichni členové týmu vztahují, a trvají na dohodách, které jsou v rámci vymezení uzavřeny.

Zaskočilo nebo překvapilo vás za dobu budování svobodné firmy něco, ať již negativně nebo pozitivně? Dělali byste něco jinak?

Petra: Vlastně nás zaskočilo, jak geniální systém to je. Říkáme mu „samočisticí“. Při zavádění jsme nedohlédli na všechny aspekty, ostatně nebyly ani nikde popsané. Je to velmi dobře propracovaný stroj, který sám velice dobře nalezne chybu v systému. A buď dojde k nápravě, vypuzení, anebo se celý systém musí proměnit.