Případová studie

Vstup evropského lídra na český trh. S marketingem od AMDENU!

“Divokým” brainstormingem. Tím u nás započala cesta, po níž ruku v ruce kráčíme se značkou Austrotherm CZ od jara roku 2022, kdy se Amden účastnil jejího výběrového řízení na marketingovou agenturu. A co bylo dál? To už je na delší vyprávění…

Na začátku příběhu totiž nebyla jedna značka, ale rovnou dvě. Na jedné straně DCD IDEAL – přední český výrobce izolačních materiálů z expandovaného polystyrenu (EPS). Na straně druhé rakouská skupina Austrotherm – evropský lídr a specialista na vysoce kvalitní tepelnou a zvukovou izolaci, výrobce a prodejce EPS, XPS (extrudovaný a expandovaný polystyren) a další tepelně a zvukově izolačních materiálů ve 12 zemích Evropy.

V roce 2023 se cesty těchto dvou matadorů v oboru spojily a český trh přivítal novou značku Austrotherm CZ. Být se značkou od jejího vstupu na trh je snem každého marketéra. O to více nás těší, že si Austrotherm CZ vybral Amden jako svého marketingového partnera.

Reference: Marcom Austrotherm
Klient: Austrotherm CZ

Realizace: 2022
Řekli o nás: zde

Činnosti:

  • Marketingové CRM
  • Kreativa
  • Online
  • Grafika
  • Propagace

„Na zelené louce“ aneb marketingová strategie pro AUSTROTHERM CZ

Prvním úkolem Amdenu byla tvorba marketingové strategie, která by reflektovala vstup nové značky Austrotherm CZ na český trh v situaci, kdy společnost poznamenává ekonomická recese a konkurence má své pozice již roky vybudované. Na čem postavit brand strategii? Jak naplánovat kampaň a jaké kanály a mediatypy použít? O co opřít PR? Otázky, na které měl Amden, jenž byl pro firmu historicky první, dvorní marketingovou agenturou, odpověď… 

Jak začít?
Poslechnout si
Vox Populi!

Marketingová komunikační strategie měla za cíl zasáhnout 2 různé segmenty. V B2B oblasti jsou to prodejci stavebnin, stavební firmy, architekti, projektanti, v B2C pak spotřebitelé, u nichž je cílem vytvořit silný vztah ke značce. Ta kromě nejširšího portfolia výrobků EPS v Evropě nabízí řadu benefitů se silnou akcentací environmentálních témat.

K pochopení cílové skupiny jsme využili výzkumu a získali tak detailní analýzu jejích potřeb. Na těchto základech vznikla komplexní, cílená, a především funkční komunikační kampaň napříč jednotlivými kanály.

„Pro vstup nové značky na trh je stěžejní udělat si dobrou mapu trhu a změřit očekávání zákazníků. Proto nám výzkum výrazně pomáhá ve vytváření marketingové strategie, která bude účinná, a nejen líbivá. A o to jde: aby to fungovalo,“ vysvětluje roli průzkumu trhu při tvorbě komunikační strategie hlavní stratég Amdenu, Veronika Svobodová. 

Dvě cílovky: Různé benefity. Jedna emoce.

Pro budování a komunikaci značky s dvěma různými cílovými skupinami je třeba přemýšlet v kontextu celkového sdělení. Značka je prostě jen jedna. Vyvolat tak musí stejný dojem a stejnou emoci, přestože relevance benefitů, které značka nabízí, bude pro každou oblast trochu jiná.  

Pro Austrotherm CZ jsme navrhli, jak zákazníkům v B2B segmentu přiblížit novou značku a zároveň jak vybudovat kanál, který jim budeme efektivně představovat produktové portfolio Austrotherm. 

V B2C pak kanálový mix, který má za cíl vybudovat povědomí o značce a zároveň pomáhá budovat její relevanci mezi spotřebiteli. Mezi funkční kanály patří nejen online, ale také komunikace na sociálních sítích či využití YouTube a cíleného PR. 

Emoce v EPS

Je to tak trochu oříšek. Jak do značky, která vyrábí izolační materiály, implementovat emoci a zároveň vyzdvihnout funkční výhody produktů? Amden kreativní koncept prostě vystřihl. Doslova. 

Technika papercraft stojí na vystřihovaných či vyřezávaných prvcích. V případě výrobce EPS se charakteristickým materiálem a zároveň jednotícím prvkem kampaňových vizuálů stal jak jinak než právě polystyren.  

„Použití výrazného grafického stylu, jakým ’papercraft’ je, nám dává svobodu jednoduše přenést pomocí polystyrenových motivů jakékoliv sdělení při zachování rozpoznatelné jednotné vizuální komunikace,” vysvětluje pojetí a výhody této specifické techniky senior graphic designer Amdenu, Daniel Tlamka. 

Polystyrenový “papercraft“ zasazený do environmentálního kontextu a doplněný nativními přírodními prvky v kampaňových vizuálech akcentuje nejen CO značka vyrábí, ale i JAK k výrobě přistupuje a JAKÉ benefity spotřebiteli přináší.   

Emoce? Doručena! 

BRAND ICON A CLAIM

Je radost pracovat pro klienty, kteří přemýšlí „v širších souvislostech“ a značka Austrotherm CZ tento nadmíru sympatický přesah rozhodně má. Jednou z jejích stěžejních vizí je stát se do r. 2030 nejvíce udržitelným výrobcem izolačních materiálů v Evropě. I proto již dnes vyrábí materiál, který nejen splňuje, ale dokonce přesahuje předepsané normy. Udržitelnost a ekologie je pro značku prioritou, proto jsme pro ni vytvořili brand icon a claim, kterými se k těmto aspektům hlásí i zavazuje. 

PR, SOCIÁLNÍ SÍTĚ I YOUTUBE

Oblasti PR a sociálních sítí bývají tradičně součástí marketingového mixu, avšak mívají roli spíše vedlejší, doplňkovou. My v Amdenu je považujeme z hlediska dlouhodobého budování znalosti a relevance značky za velmi důležité. Nezačali jsme proto ničím menším než tiskovou konferencí, která katapultovala Austrotherm CZ na stránky novin i obrazovky televizí, a navazujeme cílenou komunikací v PR i na sociálních sítích. Právě ty jsou efektivním nástrojem pro doručování konkrétních informací a přibližují značku širšímu publiku. 

„Ať je váš vztah k sociálním sítím a jejich roli v našich životech jakýkoliv, faktem je, že bez budování značky na sítích se v současné době neobejdete. I to se ale, stejně jako všechno, dá dělat buď dobře nebo špatně. K smysluplnému a efektivnímu pojetí social media marketingu patří kreativní obsah, erudovaná správa i zpětná vazba z konkrétních reportů, a přesně tak přistupujeme k sociálním sítím YouTube kanálu společnosti Austrotherm CZ,“ shrnuje svou oblast specialistka sociálních médií a copywriterka Amdenu, Iveta Jakubov. 

AMDEN REALIZAČNÍ TÝM

Kontaktujte nás