Nebojíme se ani těch největších akcí. Máme na starosti Metronome Festival Prague.