Věříme, že letos poroste Amden i celá ekonomika

Erik Elmer: Věříme, že letos poroste Amden i celá ekonomika

Stojíme na počátku nového roku, jak vidíte situaci na českém trhu a perspektivy Amdenu v nadcházejícím období?

Věříme, že tak jako v loňském roce, i letos budou ekonomika i naše společnost růst. Evidujeme silnou poptávku po marketingově-obchodních řešeních, která mají zřejmý efekt a dokladovatelnou ROI. Toto je jeden ze směrů, kterým naše služby rozvíjíme. Zároveň investujeme do nových technologií a trendů. V neposlední řadě se nás všech letos dotkne velmi významně nová regulativa EU, GDPR, upravující nakládání s osobními údaji. Věříme v množství pozitivních změn, které jsou před námi, nejenom ve firemním prostoru ale doufejme – i v tom veřejném. Budeme rádi, pokud se k této pozitivní náladě připojí i naši partneři.

Erik Elmer a marketingové vize pro rok 2018

Máte nějaké cíle, kterých letos chcete dosáhnout?

Cílů máme několik a nejsou rozhodně malé. Rádi bychom souběžně s udržením dynamického dvouciferného růstu výkonu naší firmy posílili i náš tým. Zároveň chceme udržet velmi svobodnou a otevřenou atmosféru uvnitř naší společnosti. Chceme zůstat týmem přátel a kamarádů, kteří se na sebe mohou spolehnout, jsou odpovědní vůči sobě i ostatním a přitom si dokáží naše společné soužití užít a bavit se jím.
Chceme i letos výrazněji profilovat jednotlivé služby a produkty, které nabízíme a být pro tento postup známí.

Portfolio služeb firmy je velmi pestré, na jaké produkty z něj se chcete soustředit?

Rádi bychom zúžili naše zaměření na 3-4 klíčové oblasti či produkty. Neznamená to, že nebudeme poskytovat komplexní služby v integrovaných komunikačních kampaních, jak se dnes trochu módně říká, ale rádi bychom v těchto vybraných oblastech více určovali trendy.

Jde zejména o oblast motivačních a věrnostních programů, kde máme skutečně co nabídnout i s ohledem na více jak desetiletou zkušenost. Například v B2B motivačních programech jsme jedničkou na trhu. Druhou oblastí je marketingová automatizace, práce s daty, reakce na výzvy GDPR. V této oblasti připravujeme společně s velkou nadnárodní korporací cloudové řešení, které nejenom umožní za minimálních nákladů této regulativě EU vyhovět, ale navíc přinese uživatelům spoustu dalších výhod a benefitů pro práci se zákazníky. Třetí oblastí je naše zaměření na eventy, konference a další akce jak pro firemní klientelu, tak i veřejný prostor. Máme dnes tým se zkušenostmi s produkcí velkého národního festivalu, a to nemůže nabídnout mnoho firem. Poslední oblastí je spíše taková rozvojová aktivita, která se dotýká nových technologií pro obchod a marketing v oblasti robotického vidění, tvorby atraktivního mediálního obsahu a budování automatizovaných nabídkových a prodejních modelů.