Případová studie

Finančníci z Arfinu
mají novou tvář

Společnost Arfin má novou marketingovou strategii. Výraznou proměnou prošly všechny prvky Corporate Identity. Zcela nový obsah a moderní formu dostala také webová prezentace firmy zaměřující se na pojišťování pohledávek, prodej firem nebo faktoring. Na inovovaný styl a směr marketingové komunikace navazuje propagační kampaň, která finanční skupině pomůže vylepšit její pozici na trhu, získat nové zákazníky a akcelerovat růst.

Reference: Arfin – marketingová strategie & CI
Klient: Arfin
Realizace: podzim 2019

Činnosti:

  • Marketingové CRM
  • Kreativa
  • Online
  • Grafika
  • Propagace

Od strategie až do akce

Než začal klient spolupracovat s námi, vyzkoušel všechny možné formy propagace. Když nepřinášely očekávaný výsledek, rozhodl se najít si partnera, který firmě pomůže najít nový strategický směr a který zvolenou strategii uvede do praxe. Ve vypsaném tendru jsme nabídli komplexní řešení aktuální situace klienta a dokázali, že vhodným průvodcem na téhle cestě budeme my.

Brand strategy aneb
Jak značce vrátit směr

Ve firmě je to jako v životě. Po určité době zjistíte, že děláte věci podobně jako před lety, ale přitom jste se už posunuli jinam. To je ten správný okamžik zastavit se, klíčové věci předělat a pokračovat dál. V novém, lepším,“ popisuje Veronika Svobodová, projektová managerka Amdenu, motivaci ke změnám, které jsme Arfinu navrhli. Vytvořili jsme klientovi snadno uchopitelnou a dlouhodobě udržitelnou strategii značky, tzv. Brand Strategy. K ní jsme dospěli přes sérii řízených workshopů, kde jsme do hloubky diskutovali a upřesňovali klíčové hodnoty, vizi a misi organizace.

Vždy je to o ochotě sáhnout do ‚svědomí‘ celé firmy. Vše ostatní pak z téhle reflexe vychází,“ doplňuje projektový manažer Amdenu Jan Vurbs. Popsali jsme potřeby zákazníků i silné a slabší stránky organizace ve srovnání s konkurencí. Zaměřili jsme se také na perspektivy celého odvětví a jeho mediální obraz. Strategii jsme pak postavili na lidském přístupu, který značka měla a má přirozeně, protože jsou na něm založeny hodnoty majitelů a zakladatelů. Ti ji promítají do firemní kultury i do přístupu k obchodním partnerům.

3

workshopy

8

členů realizačního týmu

3

grafické koncepty

14

GB grafických dat

Nový logotyp a Corporate Identity

Na základě vytvořené strategie jsme nejprve připravili facelift původního logotypu a koncepty vizuální prezentace společnosti zabývající se zejména pojišťováním pohledávek a prodejem a akvizicemi firem. Klient si vybíral z celkem tří variant řešení. Zvolený návrh pak grafičtí designéři rozpracovali a vytvořili komplexní balíček Corporate Identity včetně manuálu a široké škály aplikací. „Od této chvíle už musí být z každého nového kontaktu organizace se svými obchodními partnery zřetelné, s kým se potkává a proč je dobré svěřit svou zakázku právě Arfinu,“ dodává Veronika Svobodová.

Nové nástroje:
web a kampaň

Nejdůležitější aplikací se staly webové stránky, které prošly radikální proměnou. Výrazně jsme zasáhli do jejich struktury, dali si záležet na UX designu a intenzivně jsme zapracovali na copywritingu, stylu a komunikačním tónu. Nové texty reflektují zvolenou strategii a klíčové hodnoty, které si ve spolupráci s námi Arfin definoval. Webová prezentace dostala pochopitelně i zcela novou vizuální podobu. „Web je důležitý nástroj pro oslovování partnerů i nových zákazníků. Je to klíčová součást propagační kampaně, na které nyní pracujeme,“ uzavírá Jan Vurbs. V současné chvíli totiž pracujeme na zvýšení povědomí značky s cílem zúročit společnou práci v podobě obchodních výsledků.

AMDEN REALIZAČNÍ TÝM

PODOBNÉ PROJEKTY

Kontaktujte nás